Corrie van Nieuwkerk | 06 8182 2820

DISC Gedragsstijlen

Wil je herkennen hoe je omgaat met problemen en uitdagingen? Hoe je omgaat met veranderingen in je omgeving? Hoe je omgaat met regels, details en procedures? Waarom het gedrag van een collega bepaald gedrag bij jou oproept? 

DiSC is geen test of gedragsbeschrijving om mensen in hokjes te plaatsen, maar een toegankelijke tool die handvatten biedt in het (h)erkennen van jouw eigen persoonlijke voorkeursstijlen, jouw eigen wijze van communiceren in privé situaties én op je werk. En brengt daarmee juist de diversiteit van mensen in kaart.

Het DISC model brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt samengevat in vier hoofdstijlen, namelijk D, I, S en C.

De kracht van het DISC model zit in zijn eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat DiSC een model is, dat de gedragsvoorkeuren van mensen terugbrengt tot een begrijpelijk geheel.

DiSC Gedragsvoorkeursstijlen

Wil je leren wat je eigen voorkeursstijl is, hoe je reageert op andere mensen met andere stijlen en waar je valkuilen liggen? Leren waarin anderen op jou kunnen bouwen en waarin je kunt groeien? Leren dat juist de verschillen tussen mensen een team krachtiger en effectiever maken?

Wat is jouw stijl?

In het dagelijks leven kun je verschillende gedragsstijlen observeren. Als je nadenkt over je collega’s, vrienden of familieleden, ontdek je hoe verschillende soorten gedragā€ en communicatiestijlen zijn waar te nemen. De meeste mensen maken gebruik van twee stijlen.